Terug naar overzicht

Inschrijven

Als je op zoek bent naar een woning kan je, je inschrijven bij een woningbouwvereniging, bijvoorbeeld in Wassenaar. Hier vindt je o.a. sociale huurwoningen. Dit kun je doen als je 18 bent.
www.wbv-willibrordus.nl
www.wassenaarschebouwstichting.nl

 

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Huurtoeslag vraag je aan via de belastingdienst. Niet iedereen krijgt huurtoeslag, hier moet je voor in aanmerking komen. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar of ouder, of als je onder de 18 bent moet je bent getrouwd zijn.
 • Jij en je eventuele medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben een geldige verblijfsvergunning.
 • Iedereen die bij je woont, is op jouw adres ingeschreven bij de gemeente.

 

De woning moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Je huurt een zelfstandige woning. Dit is een woonruimte met een eigen toegangsdeur, een eigen toilet en keuken.
 • De huurlasten zijn niet te hoog of te laag. Dit is afhankelijk van je situatie. Bepaalde servicekosten moet je in deze huurlasten meetellen.
 • De woning is passend voor jouw situatie. De woning mag bijvoorbeeld niet te ruim of niet te duur zijn. Als de gemeente de woning niet passend voor je vindt, krijg je geen huurtoeslag.

Wil je meer weten over de huurtoeslag, kijk dan op www.belastingdienst.nl

 

Rechten als huurder

Ben je het niet eens met jouw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En kom je er samen niet uit? Dan kun je mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over jouw probleem. www.huurcommissie.nl

Op kamers

Zelfstandige woonruimte betekent dat je de beschikking hebt over een eigen voordeur met daarachter je eigen keuken, douche en toilet. Flats, eengezinswoningen en appartementen zijn vormen van zelfstandige woonruimte. Bij onzelfstandige woonruimte deel je in elk geval de voordeur, maar vaak ook de keuken, de douche en het toilet met anderen. Met andere woorden: je woont op kamers. Voor kamerbewoning heb je geen huisvestingsvergunning of voorrangsverklaring nodig. Als je onzelfstandig woont, heb je bijna nooit recht op huurtoeslag.

 

Op zoek naar een kamer

Een kamer vinden is niet eenvoudig. Hier volgt een stappenplan voor het zoeken van een kamer:

 • Vertel al je vrienden, familie, collega’s en kennissen dat je op zoek bent naar een kamer. Dit werkt écht, 75% van alle woningzoekenden vindt woonruimte via bekenden.
 • Plaats zelf een advertentie in de plaatselijke krant, hang briefjes op het mededelingenbord bij de supermarkt en bij de universiteit (bij verschillende faculteiten) of een andere onderwijsinstelling (als deze er zijn). Je kunt ook een advertentie zetten in een huis-aan-huis-krantjes of op online marktplaatsen of sociale media. Vermeld in de advertentie het volgende: de maximale huur die je wilt betalen; vanaf welke datum je erin wilt trekken; je telefoonnummer; en de tijd waarop je bereikbaar bent. Vermeld nooit je eigen adres!
 • Soms worden 4- of 5-kamerwoningen aan jongeren verhuurd (dit heet kamergewijze verhuur). Ook worden in sommige gemeenten woningen tijdelijk verhuurd. Dit zijn woningen die meestal later worden gesloopt. In dit soort woningen heb je géén recht op huurbescherming of vervangende woonruimte. Informeer bij de plaatselijke woningbouwverenigingen (zie hierboven) of de gemeentelijke dienst (her)huisvesting of woonruimteverdeling.
 • Laat je inschrijven bij de gemeente waar je wilt wonen als woningzoekende (als dit kan). Dit doe je alvast voor later: je bouwt hiermee wachttijd op voor een woning.
 • Zoek op woningsites of er een kamer voor je bij zit. Je kan hier ook zelf een advertentie zetten. Let erop dat je voor sommige websites geld moet betalen om je in te schrijven of om op kamers te kunnen reageren.
  www.kamersinnederland.nl

 

Hoe zoek ik een zelfstandige woonruimte?
Om aan een zelfstandige woning te komen kun je bij woningbouwverenigingen aankloppen. Verder kun je aan zelfstandige woonruimte komen via makelaars, advertenties in de krant, via niet-commerciële en commerciële bemiddelaars en via internet.